Bảng giá trị thâm

TÊN DỊCH VỤGIÁ GỐC
Liệu trình trị thâm mụn bằng CN Magic Skin + Ánh sáng sinh học8.000.000 vnđ
Liệu trình trị thâm mụn sinh viên ( phải có thẻ sinh viên )8.000.000 vnđ

Bảng giá trị thâm mụn bằng công nghệ Magic Skin tại Beryl Beauty & Spa

BẢNG GIÁ TRỊ THÂM TẠI BERYL BEAUTY 

TÊN DỊCH VỤGIÁ GỐC
Trị thâm nách8.000.000 vnđ
Trị thâm mông10.000.000 vnđ
Trị thâm bẹn9.000.000 vnđ
Trị thâm nguyên chân16.000.000 vnđ
Trị thâm nữa chân11.000.000 vnđ
Trị thâm nguyên tay12.000.000 vnđ
Trị thâm nữa tay8.000.000 vnđ
Trị thâm nguyên lưng16.000.000 vnđ
Trị thâm nữa lưng11.000.000 vnđ

Bảng giá trị thâm bằng công nghệ Peeling tại Beryl Beauty

Bảng giá trị thâm bằng công nghệ Peeling tại Beryl Beauty

    Đăng ký thông tin