Bảng giá trị viêm nang lông

TÊN DỊCH VỤGIÁ GỐC
Trị viêm nang lông nguyên 2 chân14.500.000 vnđ
Trị viêm nang lông nửa 2 chân9.000.000 vnđ
Trị viêm nang lông nguyên 2 tay10.000.000 vnđ
Trị viêm nang lông nửa 2 tay7.000.000 vnđ
Trị viêm nang lông nguyên lưng12.000.000 vnđ
Trị viêm nang lông nửa lưng9.000.000 vnđ
Trị viêm nang lông vùng ngực7.000.000 vnđ
Trị viêm nang lông vùng mặt9.000.000 vnđ

Bảng giá dành cho khách hàng muốn trị viêm và thâm cho viêm để lại:

TÊN DỊCH VỤGIÁ GỐC
Trị viêm nang lông nguyên 2 chân22.500.000 vnđ
Trị viêm nang lông nửa 2 chân14.000.000 vnđ
Trị viêm nang lông nguyên 2 tay15.000.000 vnđ
Trị viêm nang lông nửa 2 tay9.000.000 vnđ
Trị viêm nang lông nguyên lưng20.000.000 vnđ
Trị viêm nang lông nửa lưng14.000.000 vnđ
Trị viêm nang lông vùng ngực12.000.000 vnđ

Bảng giá trị viêm nang lông từng vùng bằng công nghệ cao tại Beryl Beauty & Spa

Bảng giá trị viêm nang lông từng vùng bằng công nghệ cao tại Beryl Beauty & Spa

    Đăng ký thông tin